THE COMPANY'S OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY AND ENVIROMENTAL POLICY

Occupational health, safety and environmental (OHSE) management is essential in order to achieve the Company's operating objectives. Chemfleet is committed to prevention of injury and illness and continuous improvement in OHSE performance.

Occupational Health, Safety and Environmental Policy establishes a base for setting and reviewing OHSE objectives and targets. OHSE policy is based on the requirements of:
 • The ISM Code
 • ISO 14001:2004
 • OHSAS 18001:2007
Our objectives are:
 • To achieve zero spills, zero accidents, zero incidents and zero ship detentions
 • To establish safeguards against all identified risks
 • To continuously improve safety management skills of personnel ashore and aboard ships, including emergency preparedness both to safety and environmental protection.
 • To improve safety awareness and personal responsibility of personnel ashore and aboard ships relating health, safety and environmental protection.

This is utmost responsibility and priority of both ashore and on board ship managers/supervisors, to implement this Policy strictly. To achieve this, the commitment and involvement of all Company personnel is required. Therefore, All on boards leaders, Senior officers, office staff who visiting the ships MUST demonstrate their commitments to OHSE procedures and policy by wearing the required Personal Protection Equipments, following the safety rules / requirements strictly and encouraging others to act at the same safety altitude.

The Company will comply with all relevant national and international OHSE legislation, and regulations, and take into account all industry guides and codes of practice.

When considering new business or work methods, full account will be taken of all relevant health, safety and environmental aspects to ensure that the standards required by this Policy are maintained.

All work will be properly supervised with safety and environment protection forming an integral part of all planning and procedures. Necessary information, instruction and training will be given as necessary to ensure the health and safety at work of all employees.

The Company is committed to improving health and safety performance and will respond positively to recommendations, from both shore and sea staff, that identifies changes in policy, practices or equipment necessary to improve standards.

All incidents including the Near Misses, Unsafe Act and Unsafe Conditions will be investigated and recommendations communicated through line management where appropriate.

Management will be ensure that purchase and supply activities are continuously improved with respect to environmental protection. Our objective is NO HARM TO ENVIROMENT at all activities. Company sets the Environmental Performance Indicators to achieve this aim and continuously improve targets .By this Policy, Both Company ashore and on board employee are committed to save planet's natural sources, keep clean the lands, seas and air for our children.

It is the policy of CHEMFLEET to actively manage all Occupational Health Safety & Environmental aspects. To fulfill the objectives CHEMFLEET are committed to:

 • Taking all practical measures to safeguard the health, safety and working environment of all personnel working in or visiting any facility operated by the Company.
 • Set and review environmental objectives and targets.
 • Providing adequate resources for the achievement of the company objectives and targets.
 • A high degree of consciousness regarding both the internal and external environment.
 • Achieving continual improvement in the company's safety record, environmental impact and Pollution prevention.
 • Introducing technology, systems or equipment to achieve safer operations and a reduced impact on the environment.
 • Disposing, handling and controlling all waste in an environmentally safe way.
 • Considering all environmental consequences, whenever practicable, when considering the purchase of goods and services.
 • Providing appropriate training to all personnel whose work may create a significant impact upon health, safety and environmental impacts.
 • Ensuring compliance with all applicable national and international laws, regulations and other requirements as applicable and identified by the company.
 • Observing the requirements of the Company's Management System and the IMO's International Safety Management Code.
 • Making the company's Policy available for public scrutiny upon request.
 • Communicating this policy to all persons working for or on behalf of the company.

GENERAL MANAGER

ŞİRKET İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE POLİTİKASI


İş sağlığı, emniyet ve çevresel yönetim (OHSE) şirket amaçlarına ulaşılmasında ana etken olarak tanımlanmıştır. Şirket OHSE performansının devamlı olarak geliştirilmesini, çalışanların yaralanmaların, hastalanmaların önlenmesini ve sürekli gelişimin sağlanacağını taahüt eder.

Şirketin iş sağlığı, emniyet ve çevresel politikası OHSE amaç ve hedeflerinin düzenlenmesi ve gözlenmesini sağlamaktadır. OHSE politikasının temeli aşağıdaki tüzüklerdir.
 • ISM Kod
 • ISO 14001:2004
 • OHSAS 18001:2007
Amaçlarımız;
 • Sıfır cevre kirliliği, sıfır kaza, sıfır istemneyen olay ve sıfır seferden alıkonma
 • Tanımlanmış bütün risklere karşın tedbir alınması
 • Gemilerdeki ya da kıyıdaki personelin devamlı gelişen emniyet idare becerisi dahilinde acil durumlarda hem emniyet hem de çevrenin korumasına hazırlıklı durumda olunması.
 • Sağlık, emniyet ve çevrenin korunmasında personelin şahsi sorumluluğun ve farkındalığının gelişmesi.

Karadaki ve gemideki yöneticilerin ve yetkililerin en üst düzeydeki sorumluluğu ve önceliği bu politikayı tam olarak uygulamaktır. Bu hedefe ulaşmak için tüm şirket personelinin müdahil olması gerekmektedir. Tüm gemideki liderler, üst düzey zabitler, gemiyi ziyaret eden tüm şirket ofis çalışanları, emniyetli davranışları ile, gerekli kişisel koruyucu ekipmanları kullanmaları ile, emniyet ile ilgili tüm kuralları tam anlamı ile uygulamalrı ile OHSE polikasına sahip çıkarak iyi birer örnek olmalı ve diğerlerinide aynı emniyet seviyesinde davranmaya davet etmelidirler.

Şirket ulusal ve uluslar arası OHSE mevzuat ve yönetmeliklerini uygulamakta, endüstri kılavuzları ve uygulama kodlarını dikkate almaktadır.

Yeni iş ve çalışma metodları kararlaştırılırken sağlık, emniyet ve çevresel yönleri tamamen dikkate alınıp poliçe tarafından gerekli standartların sağladığından emin olunması gerekmektedir.

Tüm işler, planlama ve prosedürlerin ayrılmaz bir parçasını oluşturan güvenlik ve çevre koruma tarafından denetlenecektir.Gerekli bilgi,talimat ve eğitimler çalışanlara gereklilik olarak sağlık ve çalışma güvenliğinden emin olmak için verilecektir.

Şirket, sağlığı ilerletmek ve güvenlik performansı için kendini adamıştır ve hem kara hemde deniz personeli tarafından standartları arttırmak için poliçedeki değişiklikleri pratikleri ya da ekipman gerekliliğini tanımlayan tavsiyelere pozitif yanıtlar verecektir.

Kaza yakını olaylar, emniyetsiz davranışlar ve durumlar da dahil olmak üzere tüm hadiseler ve kazalar soruşturulup, bir daha olmamasını sağlayacak gerekli düzeltici tedbirler yönetim kademelerince alınacaktır.

Yönetim tüm satınalma ve tedarik aktivitelerinin çereye saygılı bir şekilde yürütüldüğünden emin olacaktır. Hedeflerimiz tüm aktivitelerimizde ÇEVREYE HİÇ ZARAR VERMEMEKTİR. Şirket bu amaçlarına ulaşmak için Çevresel Performans Göstegeleri belirleyecek ve bu hedefleri sürekli geliştirecektir.Bu politika gereği, Şirketin hem ofis hemde gemi çalışanları gezegenimizin tüm doğal kaynaklarını korumak, havayı, su kaynaklarımızı ve topraklarımı ilerideki neslimiz için temiz tutmayı taahüt eder.

Aktif olarak tüm Sağlık Emniyet ve Çevresel bakış konuları CHEMFLEET'in politikasıdır. Amacına ulaşması için CHEMFLEET'in yapması gerekenler:

 • Tüm şirket çalışanı personeller yada şirketin işlettiği herhangi bir faliyeti ziyaret eden kişilerin çalışma ortamı ,güvenlik ve sağlığını korumaya yönelik elverişli tüm tedbirleri almak.
 • Çevresel amaç ve hedefler koymalı ve gözden geçirmeli.
 • Şirketin amacına ve hedeflerine ulaşması için yeterli kaynak sağlamalı.
 • Dahili ve harici çevreye dair yüksek bilinç
 • Şirketin emniyet kaydı, çevresel etki ve kirlilik önlenmesinde sürekli gelişen başarı.
 • Çevre daha az etki vermek ve daha emniyetli operasyonlar için yeni teknoloji sistem veya ekipmana sahip olmak.
 • Tüm atıkları çevresel emniyetli bi yoldan elden çıkarmak, kullanmak ve kontrol etmek.
 • Ürün ve servis alındığında tüm çevresel sonuçları hesaba katmak.
 • Sağlığına, emniyetine belirgin etki yapabilecek tüm personele uygun eğitimi sağlamak.
 • Şirket tarafından tanımlanmış ve bütün uygulanabilir ulusal ve uluslararası yasa, yönetmelik ve diger gerekliliklerin uygulandığını garanti etmek
 • Şirket'in yönetim sistemi ve IMO'nun International Safety Management Code şartlarını gözlemek.
 • Şirketin politikasını gerekmesi durumunda genel incelemeye hazır bulundurmak.
 • Bu politikayı şirket için ya şirket adına çalışan tüm personele haberdar etmek.

GENEL MÜDÜR
Copyright ©  Chemfleet.org